proclaimer

Dit is de officiële website van FLEX! The Next Habitat (voorheen Flex-Home). FLEX is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze inhoud actueel en juist te houden. Komt u desondanks fouten of verouderde informatie tegen, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt daarvoor het adres info@TheNextHabitat.nl gebruiken.

Wij streven naar goede en volledige informatievoorziening. Toch kunnen wij niet garanderen dat onze informatie continu juist is. Aan de informatie op www.TheNextHabitat.com (of www.TheNextHabitat.nl en www.Flex-Home.nl) kunnen daarom geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade door onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Copyright

Al het materiaal dat getoond wordt op deze website of anderzins wordt verstrekt is eigendom van FLEX en is beschermd door copyright, auteursrecht, handelsmerk en andere intellectuele rechten. Het materiaal mag alleen gebruikt en geprint worden voor persoonlijke, niet commerciële doeleinden. Het materiaal mag niet worden gereproduceerd, verspreid, verkocht of gepubliceerd zonder dat daarvoor schriftelijke goedkeuring van ons is verkregen.

Publiceren op www.TheNextHabitat.nl

FLEX is verantwoordelijk voor de vorm en inhoud van www.TheNextHabitat.com. Heeft u vragen of opmerkingen over de site, of wilt u een evenement of ander nieuws aanbieden voor publicatie, stuur dan een e-mail naar info@TheNextHabitat.nl. Het bieden van deze mogelijkheid betekent niet dat automatisch tot publicatie wordt overgegaan. Informatie kan zonder tegenbericht worden geweigerd, worden aangepast of zaken kunnen op een ander moment plaatsvinden dan gewenst. Over publiceren op www.TheNextHabitat.nl wordt niet gecorrespondeerd.

Privacy

Voor FLEX staat een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens bij een bezoek aan de website centraal. De persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt FLEX overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens. Meer informatie over ons privacybeleid leest u hier.

Het gebruik van cookies op de website

Per 5 juni 2012 is, als onderdeel van de Telecomwet, de Cookiewet van kracht. Deze stelt eisen aan het gebruik van cookies door websites. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen door een website die u bekijkt. Daarmee is uw computer te herkennen tijdens uw bezoek. Op de website van FLEX worden cookies opgeslagen, voor het gebruik van Google Analytics en WIX. Met deze diensten kunnen we analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken, en hier van leren.

Meer informatie over het gebruik van cookies is te lezen op de website van Cookierecht en onze privacyverklaring.

E-mailcorrespondentie

Aan de inhoud van e-mail verzonden door FLEX kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie in een e-mailbericht, inclusief eventuele bijlagen, kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. De informatie kan privacygevoelig zijn en mag daarom niet openbaar gemaakt, gekopieerd of gebruikt worden zonder toestemming van FLEX. FLEX staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mailberichten, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Is een e-mail die wij hebben verzonden niet voor u bestemd? Wilt u dit dan aan ons melden. U mag de e-mail niet verder verspreiden. Omdat e-mail via derden verzonden kan worden, moet u bij het verzenden rekening houden met vertraging of fouten in de overdracht. Ook is het mogelijk dat een virus zich zonder ons medeweten via e-mail verspreidt.