'Enige woningconcept voor appartementen'

Een woningcorporatie was op zoek naar een woningconcept waarmee appartementen van 40, 65 en 80m2 konden worden gemaakt die onderling uitwisselbaar waren.

In hun zoektocht hebben ze vele conceptwoningen de revue laten passeren maar alleen FLEX! had naast een rijwoning ook de mogelijkheid om appartementen binnen het woningsysteem te maken.

We hebben een visie neergelegd waarin we binnen een standaard 5,4m beukmaat alle appartementen konden realiseren. Mutaties zijn met kleine aanpassingen mogelijk zonder hoge verbouwingskosten.

Ook geïnteresseerd? Neem contact op met Erwin Spuybroek (06-19035400) of één van onze andere 'flexperts'.

woningschema

doorsnedeprincipe